Centrum Profesjonalnych Usług Radiestezyjnych GEOTRONIK

Paweł Portalewski

Kamienne kręgi

Pierwszy w Polsce nowożytny kamienny krąg


Pierwsze kamienne kręgi na polskich terenach powstały w pierwszym wieku naszej ery,ustawiane przez Gotów, Gepidów i Celtów,którzy
założyli swoje osady głównie na Pomorzu.
Były miejscem zwoływania wiecowych zgromadzeń plemiennych i rodowych. Odbywały się w nich również okresowe uroczystości obrzędowe, religijne czy gromadnie podejmowano różne,ważne decyzje. Badania prowadzone obecnie przez radiestetów znacznie powiększyły wiedzę o znaczeniu i możliwościach oddziaływania energii wywoływanych w zbudowanych kręgach. Wiemy że od sposobu ustawienia kamieni w kręgach można oddziaływać na zgromadzonych różnymi energiami od pozytywnych do negatywnych.
Tyle o przybyszach ze Skandynawii i ich kamiennych „budowlach”.

Podobnie długą historię mają nasze,rodzime kamienne „kręgi”.
Badając dziesiątki dawnych dworków szlacheckich,jeszcze starszych świątyń czy zamków można natrafić na całe szeregi kamieni znajdujących się po obrzeżach i wewnątrz budowli. Ich ustawienie jest inne niż u Gotów czy Celtów choć też koliste lub eliptyczne. Miały służyć również innym celom. Zadaniem ich było odcięcie budowli od energii cieków wód wgłębnych (tzw żył wodnych) i co ważniejsze spowodowanie powstania aury sprzyjającej zdrowiu i ogólnej harmonii w obiekcie.

Wiemy jak umiejętnie spolaryzować otoczaki (kamienie polne) a potem jak zestawić je tak z sobą aby wywołać to pożądane ich działanie tzn
zapewnić zdrową,przytulną,zjonizowaną ujemnie atmosferę sprzyjającą szybkiej regeneracji sil witalnych,równowagę psychiczną i fizyczną a także prawidłowe krążenie energii w ich otoczeniu.

Zapraszam do korzystania z tej sympatycznej i zdrowej energii w pierwszym w Polsce nowożytnym kamiennym kręgu zbudowanym w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym przez mistrza radiestezji Pawła Portalewskiego na przełomie lutego i marca w 2015 r. dzięki akceptacji Dyrekcji Zarządu Zieleni Miejskiej i doktor Doroty Mańkowskiej - Prezesa Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.

© 2014 Paweł Portalewski 93-322 Łódź, ul. Kurczaki 28 m 6