Centrum Profesjonalnych Usług Radiestezyjnych GEOTRONIK

Paweł Portalewski

Radiestezja

SZKODLIWE PROMIENIOWANIE GEOPATYCZNE TO:

 • Źródła geopatyczne, tj. cieki wód wgłębnych,(tzw.żyły wodne) uskoki geologiczne, promieniowanie minerałów, próżni, zakrytych kanałów itd.

 • siatka geobiologiczna

 • ostro zakończone kształty, kryształy nacinane (rzeźbione)

 • pleśnie i grzyby domowe, są szczególnie szkodliwe i najczęściej powiązane z promieniowaniem geopatycznym, są trudne do zlikwidowania; działanie chorobotwórcze mykotoksyn w mikrośrodowisku (np. mieszkaniu lub domu) może spowodować: uczulenia, astmy, alergie, choroby dróg oddechowych, długotrwałą podwyższoną ciepłotą ciała, choroby nowotworowe szczególnie krwi.


SIATKA GEOBIOLGICZNA jest promieniowaniem mającym negatywny wpływ na nasz organizm. Promieniowanie to pokrywa całą kulę ziemską. Odkrył ją dr. nauk medycznych Ernst Hartmann, Szwajcar z pochodzenia, w 1975r. Jego prace zostały potwierdzone przez zespoły międzynarodowe i stwierdzono, że:

 • energia tego promieniowania nazywana jest zielenią ujemną lub kolorem szarym

 • szczególnie niebezpieczne są ściany i węzły od drugiego stopinia wzwyż (skrzyżowania ścian), zwłaszcza w połączeniu ze skrzyżowaniem cieków wód wgłębnych

Promieniowanie to nie jest jeszcze neutralizowane, dlatego powinno być dokładnie naniesione na plan mieszkania lub działki przez radiestetę, aby można uniknąć dłuższego i powtarzalnego przebywania w miejscach zagrożenia dla zdrowia człowieka (np.: sen, statyczna praca lub odpoczynek).


PROMIENIOWANIE GEOPATYCZNE - ODDZIAŁYWANIE

Jeśli rano budzisz się w kondycji gorszej niż wieczorem kiedy kładłeś się spać, może to oznaczać, że twoje łóżko do spania jest ustawione w nieodpowiednim miejscu. Dlaczego towarzyszy temu takie i wiele innych przykrych dla nas odczuć? Już od blisko pięciu tysięcy lat (tyle bowiem liczy sobie udokumentowana historia radiestezji) ludzie starannie unikali kontaktu z pewnymi energiami, których źródła istnieją pod ziemią. W Chinach nazywano je "demonami głębin", "rozgniewanymi ziemskimi smokami" lub "żyłami smoczymi". Obserwacje prowadzone przez wieki do obecnych czasów pozwoliły wytypować odczucia charakterystyczne dla ludzi żyjących w strefach promieniowania geopatycznego.

Oto one:

 • ogólne osłabienie bariery obronnej organizmu prowadzące do cięższego przebiegu różnych infekcji m.in. na skutek zaburzeń w przyswajaniu pierwiastków śladowych i witamin przez organizm

 • budzenie się i lęki nocne dzieci, odczuwanie niepokoju w ciemnościach, moczenie się w czasie snu

 • płytki, niespokojny sen z częstymi koszmarami, powodujący uczucie zmęczenia i ociężałość po przebudzeniu oraz opuchnięcia, także senność w czasie dnia.

 • wzmożona nerwowość , samoistne drżenia rąk i ciała, mrowienia odczuwalne najczęściej w kończynach i kręgosłupie, kłucia w okolicy serca, trudności w głębszym oddychaniu, ataki astmy.

 • bóle i zawroty głowy, bóle i puchnięcia stawów, bóle wędrujące po różnych częściach ciała.


Obecnie wiemy, że dzieje się tak dlatego, że nasz organizm przeznacza znaczną część swojej energii życiowej w pierwszej kolejności na ochronę przed promieniowaniem geopatycznym, tak w miejscu zamieszkania jak w pracy czy innym miejscu przebywania.


ZABEZPIECZENIA

NAJLEPSZYM I NAJSKUTECZNIEJSZYM SPOSOBEM ZABEZPIECZENIA PRZED PROMIENIOWANIEM GEOPATYCZNYM JEST ZAWSZE "UCIECZKA" Z MIEJSC PATOGENNYCH - o ile jest to możliwe.

Jeśli nie jest to możliwe stusuje się zabezpieczenia naturalne lub techniczne po przeprowadzonej wcześniej ekspertyzie radiestezyjnej i naniesieniu na plan pasm zadrażnień. Dysponujemy środkami i możliwościami naprawienia sytuacji. Istnieje wiele sposobów zabezpieczenia przed promieniowaniem geopatycznym i jego przykrym wpływem na nasz organizm. Dzielimy je na metody naturalne i zabezpieczenia techniczne.


METODY NATURALNE

 

dworek1 m  dworek2 m  dworek3 m  dworek4 m


Możliwości naturalnego zabezpieczania przed promieniowaniem powstały w wyniku obserwowania przyrody w szerokim tego słowa znaczeniu, tzn. rejestrowaniem zachowania się zwierząt, ptaków, owadów, roślin a nawet przyrody nieożywionej w określonych środowiskach oraz reakcjach w nich naszego organizmu. Obserwacje te obejmuja setki i tysiące lat. W ich wyniku zostały wytypowane i przekazane dalszym pokoleniom pewne zwyczaje, tradycje i metody a nawet obrzędy mające nas uchronić przed utratą zdrowia czy wcześniejszą śmiercią.

Jedną z nich jest metoda zabezpieczania przed patogennym promieniowaniem stosowana w dawnych dworach i świątyniach. Rolą ich jest sprowadzenie bardzo korzystnych dla nas energii, zapewniających zdrową, przytulną, zjonizowaną ujemnie atmosferę sprzyjającą szybkiej regeneracji sił witalnych, równowagę psychiczna i fizyczną a także prawidłowe krążenie energii w domu. Taką funkcje spełniały odpowiednio spolaryzowane i ułożone, w odpowiednich miejscach kamienie polne (otoczaki) w obrębie dworu, świątyni czy pałacu. Robili to ludzie o odpowiednich predyspozycjach, umiejetnościach, wiedzy i doświadczeniu.

W 1659 r. marszałek koronny i nadworny Łukasz Opaliński napisał jak to zrobić w podręczniku pt. "KRÓTKA NAUKA BUDOWANIA DWORÓW, PAŁACÓW, ZAMKÓW PODŁUG NIEBA I ZWYCZAJU POLSKIEGO".

Są tam zawarte podstawowe sprawy związane z postępowaniem, ale prawdy trzeba było dojść samemu w wyniku przebadania, na przestrzeni kilku lat, dziesiątków dworków. W oparciu o podstawowe wskazówki i własne umiejętności, doświadczenie i wiedzę potrafię sprowadzać tę korzystną nam energię i atmosferę tą samą metodą.

Obecnie z powodu innej technologii budowy odpowiednio spolaryzowane kamienie polne układane są wewnątrz fundamentów przyszłego budynku tuż przed wylaniem pierwszej warstwy cementowej (tzw. chudego betonu).

W obecnym czasie pędu za pracą, pieniędzmi i związanymi z tym stresami, często zapominamy o tym co najwazniejsze. O naszym zdrowiu. Niech więc dom nasz sam o to zadba, spowoduje odpręzenie, zdrowy sen, spokój i zregeneruje nas do aktywności w dniu następnym.

Powrót do naszych korzeni, do natury jest w obecnym czasie tak potrzebny jak nigdy dotąd. Wiemy dokąd zmierza medycyna i farmacja. Być może tak zabezpieczony Twój nowy dom, uchroni Cię w znacznym stopniu od niebezpieczeństw i przykrości związanych z cywilizacją, pędzącą techniką, wymuszonym stylem i sposobem obecnego życia - w obecnym świecie.
Przemyśl to!

Innym sposobem znanym od 2000 lat jest zastosowanie jako pierwszej warstwy betonowej w powstającym budynku tzw. rzymskiej zaprawy. Są to odpowiednio dobrane proporcje białka zwierzęcego i wapna, zmieszane i poddane leżakowaniu, a nastepnie dodane do tzw. chudego betonu. Zaprawa ta zabezpiecza całą powierzchnię, na której została zastosowana. Nie przepuszczaja promieniowania geopatycznego przez cały czas istnienia jej w budynku.

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE

Obecnie stosuje się neutralizatory interferencyjne oparte o naukowe opracowania fizyków. Radiestezja przestała już być dziedziną wiedzy, a ma silne podstawy naukowe. W wyniku badań radiestezyjnych prowadzonych przez fizyków zostały opracowane w.w. zabezpieczenia. Mają one nieokreślony czas działania, wymagają jednak dużego doświadczenia i wiedzy w ich instalowaniu (dostrojeniu). Przedstawicielem tego typu zabezpieczeń jest neutralizator interferencyjny RADIOS. To doskonałe połączenie starożytnej wiedzy ze współczesną nauką i techniką. Efekty ich działania są podobne do atmosfery wywołanej przez ustawienie odpowiednio spolaryzowanych otoczaków w nowych domach. Mogą być ustawiane w istniejących już budynkach i mieszkaniach. Są stosowane w całej Europie i zapewne poza nią przez bardzo doświadczonych radiestetów-praktyków.

A czy Ty wiesz jak mieszkasz?


Pamiętajmy o najważniejszym: NIE SZKODŹMY SAMEMU SOBIE!© 2014 Paweł Portalewski 93-322 Łódź, ul. Kurczaki 28 m 6