Centrum Profesjonalnych Usług Radiestezyjnych GEOTRONIK

Paweł Portalewski

Zakres usług

OPRACOWANIA W ZAKRESIE RADIESTEZJI I TELERADIESTEZJI:

 • Ekspertyzy radiestezyjne terenów pod przyszle osiedla spółdzielcze

 • Ekspertyzy radiestezyjne terenów przeznaczonych pod budownictwo deweloperskie.

 • Ekspertyzy radiestezyjne budynków fabrycznych przeznaczonych na lofty i tereny wokół nich.

 • Ekspertyzy radiestezyjne działek i terenów pod budownictwo indywidualne: mieszkaniowe, przemysłowe, biurowe, inwentarskie itp. z wyznaczeniem ujęć wodny.

 • Badania radiestezyjne istniejących osiedli, zakładów pracy, budynków mieszkalnych, szkół, urzędów, hurtowni, sklepów, budynków przeznaczonych na hodowle itp.

 • Badania radiestezyjne istniejących domów i mieszkań w starym i nowym budownictwie.

 • Zabezpieczenia przed wpływem promieniowania geopatycznego neutralizatorami interferencyjnymi (opracowanie naukowe) o bezterminowym okresie działania - wszystkie obiekty budowlane istniejące i będące w trakcie budowy.

 • Zabezpieczenia przy pomocy spolaryzowanych otoczaków (kamieni polnych) nowo budowane obiekty - patrz zabezpieczenia naturalne.

 • Badania i ocena promieniowania geobiologicznego (tzw. siatki szwajcarskiej).

 • Wskazania ewentualnych zagrożeń ze strony promieniowania elektromagnetycznego.

 • Wykonywanie ekspertyz feng-shui

 • Współpraca z wieloma lekarzami, architektami i deweloperami.

W latach 1984 - 1986 w warszawsko-łódzkim zespole radiestetów opracowałem tereny pod przyszłe osiedla mieszkaniowe. Obecnie na zlecenie spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów dalej prowadzę badania nowo powstających osiedli i w uzasadnionych przypadkach zabezpieczam całe bloki przed wpływem promieniowań geopatycznych na przyszłych mieszkańców.

© 2014 Paweł Portalewski 93-322 Łódź, ul. Kurczaki 28 m 6